schody 1-4 zabiegu z podestem

W schodach tego typu występuje charakterystyczny element podestu, czyli spocznika, opartego na dwóch lub trzech belkach spoczywających jednym lub oboma końcami w murze. Dzięki podestowi można wygodnie zmienić bieg schodów o 90 stopni.

Scroll