schody 1-2 zabiegu z podestemW schodach tego typu występuje charakterystyczny element podestu, czyli spocznika, opartego na dwóch lub trzech belkach spoczywających jednym lub oboma końcami w murze. Dzięki podestowi można wygodnie zmienić bieg schodów o 180 stopni nawet w obrębie jednej kondygnacji. Takie schody wymagają jednak sporo miejsca.

Scroll